سازهای ارف کودکان

وقتی در مورد سازهای ارف صحبت میشه اولین چیزی که به ذهن ما میرسه سازهای زایلفون، متالفون و
سازهای پرکاشن هستند،و امروزه این قبیل سازها در یک دسته بندی بنام سازهای ارف
قرار داده شده
زایلفون و متالفون ها جزو سازهای کوبه ای ملودیک بشمار می آیند و برگرفته از سازهای آفریقایی هستند
همچنین سازهای پرکاشن از سازهای آمریکای لاتین برگرفته شده
اهمیت زایلفونها در یادگیری آسان آن است بطوریکه هنرجو میتواند تیغه های اضافی ساز را بردارد
و همین امر باعث سادگی در نواختن و توانایی اجرای ملودیهای ساده برای کودکان می شود
سازهای ارف کودکان
سازهای کوبه ای یا پرکاشن به دو دسته تقسیم می شوند
گروه اول سازهای کوبه ای ملودیک یا همان زایلفونها و متالفون ها و بلز هستند
گروه دوم سازهای کوبه ای غیر ملودیک مانند
دایره زنگی،مثلث،دغک،کاباسا،سنج،شیکر،چایمز،چوبک،طبل،طبلک،زنگوله،زنگ دستی،خاش خاشک
گویرو،کاوبل